תמצית בשמן

Centella asiatica macerate

תמצית בשמן

Centifolia ורד מרכך

תמצית בשמן

אמלה מחסה

תמצית בשמן

ארניקה מריחה

תמצית בשמן

בורדוק מרכך

תמצית בשמן

ג'ינסנג מחסך

תמצית בשמן

גוארנה מחסה

תמצית בשמן

לבנדר מרכך

תמצית בשמן

מחית בננה