Probiotika jsou esencí zdravého životního stylu – živé prospěšné mikroorganismy, které hrají klíčovou roli při udržování našeho zdraví na optimální úrovni. Naše kategorie probiotik je rozdělena do dvou hlavních skupin: živá probiotika a neaktivovaná probiotika (tyndalizovaná).

Přídavky k doplňkům stravy

Akkermansia Muciniphila Akk11

Přídavky k doplňkům stravy

Probiotika


Živá probiotika při procesu fermentace produkují metabolity, jako je mléčná kyselina, pomocí energetického metabolismu a spotřeby živin. Toto má různé účinky na metabolismus prostřednictvím fermentačního procesu, mechanismu působení metabolitů a adhezních receptorů. Jsou doporučena pro orální podání a díky svým různorodým funkcím a silnému účinku jsou studie jejich účinnosti jasné a dobře zdokumentované. Živá probiotika vyžadují pečlivé skladování při nízké teplotě a vlhkosti v těsně uzavřeném obalu.

Neaktivovaná probiotika jsou stabilní a nereagují s jinými složkami. To umožňuje jejich kombinaci s antibiotiky a různými přísadami bez ohledu na formuli a dávkovací metodu. Vynikají krátkým detekčním cyklem. Jsou běžně používána v nápojích, bonbonech, měkkých kapslích, ochranných gelech atd. Díky stabilní biologické aktivitě mohou být použity v jakémkoli odvětví pro různorodé a inovativní produkty. Na rozdíl od živých probiotik mohou být neaktivovaná probiotika použita jak vnitřně, tak i vně.