Zásady ochrany osobních údajů

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny aspekty zpracování osobních údajů na webových stránkách naturalpoland.com (dále jen „webové stránky“), které provozuje společnost STRZELCZYK Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (dříve: „BRACIA STRZELCZYK“ WITOLD STRZELCZYK), ul. Marszałkowska 58/11 a 12, 00-545 Varšava, NIP: 7011162661, KRS: 0001055409, dále jen „ADMINISTRÁTOR“.
 2. Kontakt s ADMINISTRÁTOREM se uskutečňuje prostřednictvím e-mailové adresy: kontakt@naturalpoland.com.
 3. Osobní údaje uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu.
  a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů
  o osobních údajích a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecná směrnice o ochraně osobních údajů).
  Nařízení o ochraně osobních údajů, RODO; Úř. věst. EU. L. 2016. 119, s. 1, ve znění pozdějších předpisů).

§2 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje uživatelů webových stránek jsou zpracovávány pro následující účely:
  • nakládání se soubory cookie, tj. analýza způsobu, jakým uživatel používá a prochází WEBOVÉ STRÁNKY, aby je přizpůsobil potřebám a chování uživatelů – právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem ADMINISTRÁTORA, jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie, podle čl. 6 sec. 1f) RODO;
  • odpověď na zprávu zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailovou adresu ADMINISTRÁTORA nebo předložení nabídky – právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem ADMINISTRÁTORA zpracovávat údaje uživatele za účelem komunikace s ním podle čl. 6 sec. 1 písm. f) nařízení RODO a nezbytnou povahu zpracování pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy podle čl. 6 sec. 1(b);
  • zasílání newsletterů – právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů se zpracováním pro jeden nebo více stanovených účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).
 2. ADMINISTRÁTOR zajišťuje ochranu dat Uživatelů WEBOVÉ STRÁNKY (včetně používání protokolu SSL) v souladu s platnými právními předpisy a standardy bezpečnosti informací.
 3. Příjemci osobních údajů uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK mohou být partneři spolupracující se SPRÁVCEM v rámci jeho organizační struktury a subjekty zpracovávající údaje jménem SPRÁVCE na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů.
 4. Externí nástroje, jako je Google Analytics, Google Ads a Google Tag Manager, předávají údaje o používání WEBOVÉ STRÁNKY poskytovateli služeb, tzn. Google LLC, mimo Evropský hospodářský prostor. Údaje jsou přenášeny do Spojených států, kde mohou veřejné orgány USA přistupovat k vašim údajům v rámci určitých národních bezpečnostních programů.
 5. Osobní údaje budou uchovávány po následující dobu:
  • údaje zpracovávané za účelem zpracování souborů cookie – dokud nevyprší platnost souborů cookie používaných pro analytické účely nebo dokud je uživatel nesmaže,
  • údaje zpracovávané za účelem odpovědi nebo poskytnutí nabídky – do odvolání souhlasu nebo do promlčení nároků,
  • údaje zpracovávané za účelem zasílání newsletteru – dokud svůj souhlas neodvoláte.
 6. Máte právo (s výhradou základu zpracování):
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich kopii,
  • Právo na opravu (změnu) vašich údajů,
  • Právo požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
  • Právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je považováno za porušení ustanovení RODO,
  • právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním; odvolání souhlasu lze provést zasláním e-mailu na adresu: kontakt@naturalpoland.pl.
 7. Důsledky neposkytnutí údajů jsou následující:
  • v případě údajů zpracovávaných pro soubory cookie není možné zohlednit preference týkající se používání WEBOVÝCH STRÁNEK.
  • v případě údajů zpracovávaných za účelem odpovědi nebo poskytnutí nabídky není možné na zaslaný dotaz odpovědět,
  • v případě údajů zpracovávaných za účelem zasílání newsletteru nelze newsletter zasílat.

§3 ZÁSADY COOKIES

 1. Soubory cookie jsou textové soubory odesílané webovým serverem do zařízení uživatele.
  při používání WEBOVÝCH STRÁNEK.
 2. Soubory cookie používá ADMINISTRÁTOR k zajištění správného fungování WEBOVÝCH STRÁNEK, k poskytování
  bezpečnost, přizpůsobení obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK preferencím uživatelů (např. výběr verze
  jazyka), k sestavování statistik a k poskytování reklamního obsahu uživatelům, který je více přizpůsoben jejich potřebám.
  jejich zájmy.
 3. Uživatelé WEBOVÉ STRÁNKY mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie.
 4. Podrobné informace o možnostech a nakládání se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení prohlížeče.
  Internet.
 5. UŽIVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK může navíc v nastavení souborů cookie nastavit, v jakém rozsahu mohou být soubory cookie ukládány.
  „cookies“ webovým serverem; omezení jejich používání však může mít nepříznivý vliv na některé funkce webového serveru.
  k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
 6. Používáním WEBOVÝCH STRÁNEK souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s těmito zásadami.
  soukromí.