Rozvoj mezinárodní přítomnosti značky Natural Poland

Projektem číslo POIR.03.03.03-14-0225/19 chce společnost Natural Poland zvýšit svou přítomnost a vliv na světových trzích. Cílem projektu s názvem „Propagace značky NATURAL POLAND na mezinárodních trzích prostřednictvím účasti v Programu propagace polských potravinářských specialit“ je zviditelnit společnost a zvýšit její konkurenceschopnost prostřednictvím globálních aktivit.

Hlavním cílem projektu je posílit pozici NATURAL POLAND ve světě, čehož bude dosaženo zintenzivněním propagačních aktivit. Od těchto iniciativ si společnost slibuje nejen získání nových obchodních partnerů a zákazníků pro své výrobky, ale také posílení své přítomnosti na mezinárodních trzích. Cílem zahraniční expanze je také zvýšení prodeje a otevření nových distribučních cest. Dosažení těchto cílů přispěje k propagaci polského potravinářského průmyslu a k posílení image polské ekonomiky.

Celkový rozpočet projektu činí 332 600,00 PLN, z čehož 249 450,00 PLN představuje příspěvek z evropských fondů.