Trendy i perspektywy rynkowe w 2024 – Przegląd Prasy (styczeń 2024)

przegląd prasy - styczeń 2024

Data aktualizacji: 7 lutego, 2024

Rok 2024 prezentuje szereg fascynujących trendów i wyzwań dla branży spożywczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej. W mleczarstwie, spodziewany jest globalny wzrost konsumpcji produktów mlecznych, zwłaszcza w Azji, pomimo przewidywanego spadku produkcji w Unii Europejskiej. Branża opakowań koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach, stawiając czoła wyzwaniom związanym z inflacją i kosztami pracy. W segmencie kosmetyków, szczególnie w Indonezji, rośnie zainteresowanie produktami halal, co otwiera nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych. Wszystkie te sektory ewoluują w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania konsumentów oraz globalne napięcia ekonomiczne i środowiskowe.

Rok 2023 w farmacji: kluczowe zmiany i wyzwania

Rok 2023 przyniósł znaczące zmiany w branży farmaceutycznej w Polsce. Najważniejszym wydarzeniem była duże nowelizacja ustawy refundacyjnej, która wprowadziła zmiany w realizacji recept, w tym ograniczenia ilości wydawanych leków i nowe zasady dotyczące czasu realizacji recept. Kontrowersje wzbudziła także nowelizacja ustawy „Apteka dla Aptekarza”, która zaostrzyła zasady przejmowania aptek przez sieci. Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie nowych zasad refundacji leków recepturowych, mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom.

W obszarze organizacji pracy aptek duże zmiany nastąpiły w zakresie dyżurów aptek oraz ich finansowania. Ponadto, wprowadzono nowe marże aptek na leki refundowane, zwiększając dochody aptek z tego tytułu. Rozszerzono program bezpłatnych leków na osoby powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, co stanowiło ważny krok w kierunku poprawy dostępu do opieki zdrowotnej.

Rok 2023 był także ważny dla samorządu zawodu farmaceuty, z wyborami w izbach aptekarskich i zmianami w ich zarządach. Zakończono pilotaż przeglądów lekowych, ukazując potencjał opieki farmaceutycznej. Wprowadzono nowe zasady przechowywania asortymentu w aptekach, podnosząc standardy bezpieczeństwa. Rok ten przyniósł także start kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, co jest wynikiem zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty z 2020 roku.

Za: mgr.farm (31.01), Łukasz Waligórski, Farmaceutyczne Podsumowanie Roku 2023!


Kierunki rozwoju branży mleczarskiej: prognozy na najbliższe 10 lat

Raport Banku Pekao przewiduje zmiany w branży mleczarskiej w najbliższej dekadzie. W UE spodziewany jest lekki spadek produkcji mleka z powodu rosnących wymagań środowiskowych, ale wzrośnie popyt na sery i proszki mleczne. Globalnie, prognozuje się wzrost konsumpcji produktów mlecznych, zwłaszcza w Azji. W 2024 roku oczekiwane jest umiarkowane ożywienie gospodarcze i spadek inflacji w Europie, co może wpłynąć pozytywnie na spożycie prywatne. Branża mleczarska będzie musiała dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, regulacji środowiskowych i rosnącego popytu globalnego, przy jednoczesnym kontynuowaniu konsolidacji sektora.

Za: portalspozywczy.pl (31.01), Roman Wieczorkiewicz, Jak zmieni się mleczarstwo w ciągu 10 lat? Trendy i wyzwania. Raport Banku Pekao


Podsumowanie branży opakowań na rok 2024: ekologia, innowacje i wyzwania rynkowe

W 2024 roku branża opakowań w Unii Europejskiej skupi się na ekologicznych innowacjach i dostosowaniu do rosnących wymagań konsumentów. Trend zrównoważonego rozwoju będzie dominował, z naciskiem na redukcję zużycia plastiku i promocję alternatywnych materiałów, takich jak papier, tektura czy zrecyklingowany PET. Równolegle, branża stanie przed wyzwaniami związanymi z inflacją, rosnącymi kosztami pracy i obawami o recesję w Niemczech. Polski rynek opakowań może jednak czerpać korzyści z ożywienia gospodarczego i wzrostu konsumpcji.

W kontekście globalnym, rok 2024 będzie wymagał od producentów opakowań adaptacji i wprowadzenia innowacji, aby sprostać oczekiwaniom związanym z ekologią i technologią. Trudności w rekrutacji i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników mogą jednak wpłynąć na rosnące koszty produkcji. Polska, korzystając z umiarkowanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, może doświadczyć wzrostu na rynku opakowań, co daje szansę na rozwój branży w kierunku zrównoważonych i ekologicznych praktyk.

Za: polskiprzemysl.com.pl (31.01), Grzegorz Łajca, Branża Opakowań w 2024 roku: ochrona środowiska, innowacje i presja na płace wpływają na kształtowanie rynku


Sektor kosmetyczny w Indonezji: szanse dla inwestorów

Indonezyjska branża kosmetyczna odnotowuje dynamiczny wzrost, zwiększając swoją wartość o 5% w 2023 roku, z prognozowanym wzrostem do 9% do 2026 roku. Kluczowym czynnikiem napędzającym ten rozwój jest rosnąca klasa średnia, obecnie licząca 54 milionów osób, z prognozowanym wzrostem do 135 milionów do 2030 roku. Szczególnie znaczący jest rozwój segmentu kosmetyków halal, których rynek w 2022 roku osiągnął wartość 4,19 miliarda USD.

Kosmetyki halal w Indonezji zyskały popularność dzięki zgodności z zasadami islamskimi, nie zawierają składników zabronionych w islamie, takich jak alkohol czy tłuszcz wieprzowy. Mimo ogromnego potencjału, branża kosmetyczna w Indonezji zmaga się z wyzwaniami, takimi jak duży udział importowanych surowców i intensywna konkurencja lokalna i międzynarodowa, szczególnie ze względu na rosnący napływ chińskich produktów kosmetycznych.

Dla inwestorów zagranicznych, sektor kosmetyczny w Indonezji oferuje atrakcyjne możliwości, zwłaszcza w kontekście rozwijającego się rynku kosmetyków halal. Rząd Indonezji ułatwia dostęp do certyfikacji halal, zmniejszając koszty i czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu. Ogromny potencjał rynkowy i rosnąca świadomość konsumentów stwarzają szanse na rozwój innowacyjnych produktów halal zarówno dla lokalnego rynku, jak i na eksport.

Za: aseanbriefing.com (31.01), Muhammad Aziz, Opportunities for Investors in Indonesia’s Cosmetics Industry