Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej naturalpoland.com (dalej „STRONA INTERNETOWA”), prowadzonej przez STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK), ul. Marszałkowska 58/11 i 12, 00-545 Warszawa, NIP: 7011162661, KRS: 0001055409, zwaną dalej „ADMINISTRATOREM”.
 2. Kontakt z ADMINISTRATOREM odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@naturalpoland.com.
 3. Dane osobowe Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

§2 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ są przetwarzane w następujących celach:
  • obsługa plików „cookies”, tj. analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po STRONIE INTERNETOWEJ celem jej dostosowania do potrzeb i zachowania Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, opisany w Polityce „cookies”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej ADMINISTRATORA lub przedstawienie oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, polegający na przetwarzaniu danych Użytkownika w celu prowadzenia z nim komunikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędny charakter przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b;
  • wysyłka newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni dane Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ (m.in. poprzez wykorzystanie protokołu SSL) zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ mogą być partnerzy współpracujący z ADMINISTRATOREM w ramach jego struktury organizacyjnej oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Narzędzia zewnętrzne, takie jak Google Analitics, Google Ads i Google Tag Manager przekazują dane dotyczące korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ do dostawcy usługi, tj. Google LLC, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Transfer danych następuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie na mocy niektórych programów bezpieczeństwa narodowego, amerykańskie władze publiczne mogą uzyskać dostęp do Państwa danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  • dane przetwarzane w celu obsługi plików „cookies” – do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Użytkownika plików „cookies”, wykorzystywanych do celów analitycznych,
  • dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty – do momentu wycofania zgody lub przedawnienia roszczeń,
  • dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera – do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Państwu (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania):
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@naturalpoland.pl.
 7. Konsekwencje braku podania danych przedstawiają się następująco:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi plików „cookies” – brak możliwości uwzględnienia preferencji dotyczących korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty – brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera – brak możliwości wysyłki newslettera.

§3 POLITYKA COOKIES

 1. Pliki „cookies” stanowią informacje tekstowe przesyłane przez serwer www na urządzenie, którego używa Użytkownik
  przy korzystaniu ze STRONY INTERNETOWEJ.
 2. Pliki „cookies” służą ADMINISTRATOROWI do zapewnienia prawidłowego działania STRONY INTERNETOWEJ, zapewnienia
  bezpieczeństwa, dostosowania zawartości STRONY INTERNETOWEJ do preferencji Użytkowników (np. wybór wersji
  językowej), tworzenia statystyk oraz do dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do
  ich zainteresowań.
 3. Użytkownicy STRONY INTERNETOWEJ mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
  internetowej.
 5. Dodatkowo Użytkownik STRONY INTERNETOWEJ może ustawić w Ustawieniach plików „cookies” zakres zapisywania plików
  „cookies” przez serwer www, jednakże ograniczenia ich stosowania mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje
  dostępne na stronach internetowych STRONY INTERNETOWEJ.
 6. Korzystając ze STRONY INTERNETOWEJ wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą polityką
  prywatności.