Aktualności

Rozwój międzynarodowej obecności marki Natural Poland

W ramach projektu o numerze POIR.03.03.03-14-0225/19, Natural Poland dąży do zwiększenia swojej obecności i wpływu na rynkach globalnych. Projekt, zatytułowany „Promocja marki NATURAL POLAND na rynkach międzynarodowych poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Polskich Specjalności Żywnościowych.”, ma na celu podniesienie profilu firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności przez globalne działania. Głównym celem projektu jest […]