Rozwój międzynarodowej obecności marki Natural Poland

Data aktualizacji: 19 stycznia, 2024

W ramach projektu o numerze POIR.03.03.03-14-0225/19, Natural Poland dąży do zwiększenia swojej obecności i wpływu na rynkach globalnych. Projekt, zatytułowany „Promocja marki NATURAL POLAND na rynkach międzynarodowych poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Polskich Specjalności Żywnościowych.”, ma na celu podniesienie profilu firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności przez globalne działania.

Głównym celem projektu jest umocnienie pozycji NATURAL POLAND na świecie, co zostanie osiągnięte poprzez zintensyfikowane działania promocyjne. Dzięki tym inicjatywom, firma spodziewa się nie tylko zdobyć nowych partnerów biznesowych i klientów dla swoich produktów, ale także wzmocnić swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Ekspansja zagraniczna ma również na celu zwiększenie sprzedaży oraz otwarcie nowych ścieżek dystrybucji. Osiągnięcie tych celów przyczyni się do promowania polskiej branży żywności specjalistycznej oraz wzmocnienia wizerunku Polskiej Gospodarki.

Całkowity budżet projektu wynosi 332 600,00 PLN, z czego 249 450,00 PLN stanowi wkład z Funduszy Europejskich.