Tietosuojakäytäntö

§1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

 1. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietojen käsittelyyn verkkosivustolla naturalpoland.com (jäljempänä ”SIVUSTO”), jota ylläpitää STRZELCZYK Sp. z o.o., jonka kotipaikka on Varsova (aiemmin: ”BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK), ul. Marszałkowska 58/11 ja 12, 00-545 Varsova, NIP: 7011162661, KRS: 0001055409, jäljempänä ’HALLINNOITSIJA’.
 2. Yhteydenotto HALLINNONJOHTAJAN kanssa tapahtuu sähköpostiosoitteeseen: kontakt@naturalpoland.com.
 3. SIVUSTON käyttäjien henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin asetuksen mukaisesti.
  ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016. yksityishenkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
  henkilötietojen käsittelystä ja niiden vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen
  Tietosuoja-asetus, RODO; EUVL. EU. L. 2016. N:o 119, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna).

§2 HENKILÖTIEDOT

 1. SIVUSTON KÄYTTÄJIEN henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
  • ”evästeiden” käsittely, ts. sen analysointi, miten Käyttäjä käyttää ja navigoi SIVUSTOA, jotta se voidaan mukauttaa Käyttäjien tarpeisiin ja käyttäytymiseen – tietojen käsittelyn oikeusperusta on HALLINNONHALTIJAN oikeutettu etu, kuten evästekäytännössä on kuvattu evästekäytännön mukaisesti. 6 sek. 1(f) RODO;
  • vastatakseen yhteydenottolomakkeella tai HALLINNONHALTIJAN sähköpostiosoitteeseen lähetettyyn viestiin tai esittääkseen tarjouksen – tietojen käsittelyn oikeusperusteena on HALLINNONHALTIJAN oikeutettu etu käsitellä Käyttäjän tietoja, jotta häneen voidaan olla yhteydessä artikla. 6 sek. 1(f) RODO ja käsittelyn tarpeellisuus, jotta rekisteröidyn pyynnöstä voidaan toteuttaa toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä RODO:n 1 artiklan mukaisesti. 6 sek. 1(b);
  • uutiskirjeiden lähettäminen – käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus käsittelyyn yhtä tai useampaa määriteltyä tarkoitusta varten (RODO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).
 2. JÄRJESTELMÄNVALVOJA varmistaa, että se suojaa VERKKOSIVUSTON Käyttäjien tietoja (mukaan lukien käyttämällä SSL-protokollaa) soveltuvan lain ja tietoturvastandardien mukaisesti.
 3. SIVUSIVUSTON KÄYTTÄJIEN henkilötietojen vastaanottajia voivat olla HALLINNONHALTIJAN kanssa sen organisaatiorakenteeseen kuuluvat yhteistyökumppanit ja yksiköt, jotka käsittelevät tietoja HALLINNONHALTIJAN puolesta henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten perusteella.
 4. Ulkoiset työkalut, kuten Google Analytics, Google Ads ja Google Tag Manager, välittävät tietoja VERKKOSIVUSTON käytöstä palveluntarjoajalle eli palveluntarjoajalle. Google LLC, Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, missä Yhdysvaltain viranomaiset voivat päästä tietoihisi tiettyjen kansallisten turvallisuusohjelmien puitteissa.
 5. Henkilötietoja säilytetään seuraavan ajan:
  • evästeiden käsittelyä varten käsitellyt tiedot – kunnes analyyttisiin tarkoituksiin käytettyjen evästeiden voimassaolo päättyy tai käyttäjä poistaa ne,
  • tiedot, joita käsitellään vastaamista tai tarjouksen tekemistä varten – kunnes peruutat suostumuksesi tai kunnes vaateet ovat vanhentuneet,
  • tiedot, joita käsitellään uutiskirjeen lähettämistä varten – kunnes peruutat suostumuksesi.
 6. Sinulla on oikeus (käsittelyperusteesta riippuen):
  • Oikeus tutustua henkilötietoihin ja saada niistä kopio,
  • Oikeus oikaista (muuttaa) tietojasi,
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,
  • Oikeus vastustaa käsittelyä,
  • oikeus tietojen siirrettävyyteen,
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ts. Tietosuojaviranomaisen puheenjohtajalle, jos henkilötietojesi käsittelyn katsotaan rikkovan RODO:n säännöksiä,
  • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen; suostumuksen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kontakt@naturalpoland.pl.
 7. Tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa seuraaviin seurauksiin:
  • evästeiden avulla käsiteltävien tietojen osalta ei ole mahdollista ottaa huomioon SIVUSIVUN käyttöä koskevia mieltymyksiä.
  • jos tietoja käsitellään tarjoukseen vastaamista tai tarjouksen tekemistä varten, lähetettyyn kyselyyn ei voida vastata,
  • jos tietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämistä varten, uutiskirjettä ei voida lähettää.

§3 Evästekäytäntö

 1. Evästeet ovat tekstimuotoisia tietoja, jotka verkkopalvelin lähettää käyttäjän laitteeseen.
  kun käytät SIVUSTOA.
 2. HALLINNONHALLINTA käyttää evästeitä varmistaakseen SIVUSIVUN moitteettoman toiminnan, varmistaakseen
  turvallisuus, SIVUSTOJEN sisällön mukauttaminen käyttäjien mieltymyksiin (esim. version valinta
  kieli), tilastojen laatimiseksi ja käyttäjille räätälöidyn mainossisällön tarjoamiseksi.
  heidän etunsa.
 3. VERKKOSIVUN käyttäjät voivat muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa.
 4. Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden mahdollisuudesta ja käsittelystä löytyvät selaimesi asetuksista.
  Internet.
 5. Lisäksi SIVUSTOJEN KÄYTTÄJÄ voi asettaa evästeiden tallentamisen laajuuden evästeasetuksissa.
  ”evästeet”; niiden käytön rajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti joihinkin sivuston ominaisuuksiin.
  saatavilla SIVUSIVUILLA.
 6. Käyttämällä SIVUSTOA annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän politiikan mukaisesti.
  yksityisyys.