Natural Poland -brändin kansainvälisen läsnäolon kehittäminen

Hankkeen numero POIR.03.03.03-14-0225/19 avulla Natural Poland pyrkii lisäämään läsnäoloaan ja vaikutusvaltaansa maailmanmarkkinoilla. Hankkeella, jonka nimi on ”NATURAL POLAND -brändin edistäminen kansainvälisillä markkinoilla osallistumalla puolalaisia elintarvikkeita koskevaan teollisuuden menekinedistämisohjelmaan”, pyritään lisäämään yrityksen profiilia ja parantamaan sen kilpailukykyä maailmanlaajuisen toiminnan avulla.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa NATURAL POLANDin asemaa maailmalla, mikä saavutetaan tehostamalla myynninedistämistoimia. Näiden aloitteiden avulla yritys odottaa saavansa uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tuotteilleen ja vahvistavansa läsnäoloaan kansainvälisillä markkinoilla. Ulkomaille laajentumisen tavoitteena on myös lisätä myyntiä ja avata uusia jakelureittejä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edistää osaltaan Puolan erikoisruokateollisuutta ja vahvistaa Puolan talouden imagoa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 332 600,00 zlotya, josta 249 450,00 zlotya on EU:n rahastojen rahoitusta.