פרטיות

§1 הוראות כלליות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה על כל ההיבטים של עיבוד נתונים אישיים באתר naturalpoland.com (להלן "האתר"), המופעל על ידי STRZELCZYK Sp. z o.o. עם משרדה הרשום בוורשה (לשעבר: "BRACIA STRZELCZYK" WITOLD STRZELCZYK), ul. Marszałkowska 58/11 i 12, 00-545 Warsaw, NIP: 7011162661, KRS: 0001055409, להלן "המנהל".
 2. הקשר עם מנהל המערכת מתבצע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: kontakt@naturalpoland.com.
 3. הנתונים האישיים של המשתמשים באתר מעובדים בהתאם לתקנות הפרלמנט האירופי
  תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 באפריל 2016 על ההגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד של
  על תנועה חופשית של נתונים כאלה, וביטול הנחיה 95/46/EC (הגנה כללית על נתונים
  התקנה הכללית להגנה על נתונים, GDPR; או.ג'יי האיחוד האירופי. L. של 2016. מס' 119, עמ' 1, כפי שתוקן. תוקן).

§2 נתונים אישיים

 1. הנתונים האישיים של המשתמשים באתר מעובדים למטרות הבאות:
  • תמיכה עבור "עוגיות", כלומר. ניתוח האופן בו המשתמש משתמש ומנווט באתר על מנת להתאימו לצרכים ולהתנהגות המשתמשים – הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים הוא אינטרס לגיטימי של המנהל, המתואר במדיניות "עוגיות", בהתאם לאמנות. סעיף 6(1) 1(ו) של GDPR;
  • מענה להודעה שנשלחה באמצעות טופס יצירת הקשר או לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת או הצגת הצעה – הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים הוא האינטרס הלגיטימי של הבקר, המורכב מעיבוד נתוני המשתמש לצורך תקשורת עם המשתמש בהתאם לאמנות. סעיף 6(1) 1(ו) GDPR והאופי הדרוש של העיבוד כדי לנקוט צעדים לבקשת נשוא הנתונים לפני ההתקשרות בחוזה בהתאם לסעיף 1(ו) של GDPR סעיף 6(1) סעיף 1(ב);
  • שליחת הידיעון – הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים הוא הסכמת נשוא הנתונים לעיבוד נתונים למטרה ספציפית אחת או יותר (סעיף 6(1)(א) של GDPR).
 2. מנהל המערכת מבטיח כי הוא מגן על נתוני המשתמשים באתר (m.in באמצעות פרוטוקול SSL) בהתאם לחוק החל ולתקני אבטחת מידע.
 3. מקבלי הנתונים האישיים של המשתמשים באתר עשויים להיות שותפים המשתפים פעולה עם מנהל המערכת במסגרת המבנה הארגוני שלו וישויות המעבדות נתונים מטעם מנהל המערכת, על בסיס הסכמים חתומים המפקידים את עיבוד הנתונים האישיים.
 4. כלים של צד שלישי כגון Google Analytics, Google Ads ו- Google Tag Manager מעבירים נתונים על השימוש באתר לספק השירות, כלומר. Google LLC, מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. העברת הנתונים מתבצעת לארצות הברית, שם, במסגרת תוכניות ביטחון לאומי מסוימות, רשויות ציבוריות בארה"ב עשויות לקבל גישה לנתונים שלך.
 5. נתונים אישיים יאוחסנו לתקופה הבאה:
  • נתונים שעובדו לצורך טיפול ב"עוגיות" – עד לפקיעת תוקפם או מחיקתם על ידי המשתמש של "עוגיות" המשמשות למטרות אנליטיות,
  • נתונים שעובדו לצורך מענה או הצגת הצעה – עד לביטול ההסכמה או לביטול התביעות בזמן,
  • נתונים שעובדו לצורך שליחת הידיעון – עד לביטול ההסכמה.
 6. יש לך את הזכות (בכפוף לבסיס לעיבוד):
  • הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך ולקבל עותק מהם,
  • הזכות לתקן (לתקן) את הנתונים שלך,
  • הזכות לבקש מחיקה או הגבלה של עיבוד,
  • הזכות להתנגד לעיבוד נתונים,
  • הזכות לניידות נתונים,
  • הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת, כלומר נשיא המשרד להגנה על נתונים אישיים, אם אתה סבור שעיבוד הנתונים האישיים שלך מפר את הוראות ה- GDPR,
  • הזכות לבטל הסכמה בכל עת מבלי להשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולה; ביטול הסכמה יכול להתבצע על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: kontakt@naturalpoland.pl.
 7. ההשלכות של אי מסירת נתונים הן כדלקמן:
  • במקרה של עיבוד נתונים לצורך טיפול ב"עוגיות" – לא ניתן להתחשב בהעדפות לגבי השימוש באתר
  • במקרה של עיבוד נתונים לצורך מענה או הצגת הצעה – אי יכולת להגיב לפנייה שנשלחה,
  • במקרה של נתונים שעובדו לצורך שליחת הניוזלטר – לא ניתן לשלוח את הידיעון.

§3 מדיניות קובצי COOKIE

 1. עוגיות הן הודעות טקסט הנשלחות על ידי שרת אינטרנט למכשיר המשמש את המשתמש
  בעת השימוש באתר.
 2. "עוגיות" משמשות את מנהל המערכת כדי להבטיח את פעולתו התקינה של האתר, כדי להבטיח
  אבטחה, התאמת תוכן האתר להעדפות המשתמשים (למשל, בחירת גרסה
  שפה), לאסוף נתונים סטטיסטיים ולספק למשתמשים תוכן פרסומי המותאם יותר לצרכים של
  האינטרסים שלהם.
 3. משתמשי האתר רשאים לשנות את הגדרות העוגיות שלהם בכל עת.
 4. מידע מפורט על האפשרויות והשיטות לטיפול בקובצי Cookie זמין בהגדרות הדפדפן
  אינטרנט.
 5. בנוסף, המשתמש באתר רשאי להגדיר את היקף שמירת הקבצים בהגדרות קובצי Cookie
  "עוגיות" על ידי שרת האינטרנט, עם זאת, הגבלות על השימוש בהם עשויות להשפיע לרעה על פונקציות מסוימות
  זמין באתר.
 6. על ידי שימוש באתר אתה מסכים לשימוש ב"עוגיות" בהתאם למדיניות זו
  פרטיות.