פיתוח הנוכחות הבינלאומית של המותג Natural Poland

במסגרת הפרויקט מספר POIR.03.03.03-14-0225/19 , Natural Poland שואפת להגביר את נוכחותה והשפעתה על השווקים העולמיים. הפרויקט, שכותרתו "קידום המותג NATURAL POLAND בשווקים בינלאומיים באמצעות השתתפות בתוכנית קידום התעשייה עבור תעשיית המזון הפולנית", נועד להעלות את פרופיל החברה ולהגביר את התחרותיות שלה באמצעות פעילות גלובלית.

המטרה העיקרית של הפרויקט היא לחזק את מעמדה של NATURAL POLAND בעולם, שיושג באמצעות פעילות קידום מכירות מועצמת. הודות ליוזמות אלו, החברה מצפה לא רק לצבור שותפים עסקיים ולקוחות חדשים למוצריה, אלא גם לחזק את נוכחותה בשווקים הבינלאומיים. התרחבות זרה מכוונת גם להגדלת המכירות ולפתיחת נתיבי הפצה חדשים. השגת יעדים אלו תתרום לקידום תעשיית המזון הפולנית המיוחדת ולחיזוק התדמית של הכלכלה הפולנית.

התקציב הכולל של הפרויקט הוא PLN 332,600.00, מתוכם 249,450.00 PLN הוא תרומה מקרנות אירופה.