Miód, kosmetyki i nowinki z branży farmaceutycznej i żywności – Przegląd prasy (marzec 2024)

Miód, kosmetyki i nowinki z branży farmaceutycznej i żywności

W 2024 roku rynek miodu w Polsce zmierza ku większej transparentności z obowiązkowymi oznaczeniami krajów pochodzenia na etykietach, co może wpłynąć na preferencje zakupowe konsumentów. Równocześnie, polski rynek kosmetyczny przewiduje stabilny wzrost o średnio 5% rocznie, z kosmetykami do pielęgnacji ciała i twarzy na czele preferencji konsumenckich. Branża farmaceutyczna z kolei skupia się na digitalizacji i podmiotowości pacjentów, wykorzystując edukację i nowe media do angażowania docelowych grup. W obszarze żywności, alternatywne źródła białka, takie jak mięso komórkowe, zyskują na popularności, otwierając drzwi do zmniejszenia śladu węglowego i promowania zrównoważonego rolnictwa. Te dynamiczne zmiany wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną, zdrowotną i technologiczną konsumentów oraz firm, kształtując nowe kierunki na rynku.

Kluczowe trendy w marketingu farmaceutycznym na rok 2024

Marketing farmaceutyczny ewoluuje, podążając za postępem cyfryzacji i rosnącą świadomością pacjentów. W 2024 roku na pierwszy plan wysuwa się podejście „digital-first” z prognozowanymi globalnymi wydatkami na działania cyfrowe osiągającymi prawie 20 mld dolarów. Coraz większy nacisk kładzie się na pacjentocentryzm i upoważnianie pacjentów, co jest odpowiedzią na rosnącą świadomość zdrowotną i chęć aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia.

Edukacja zdrowotna dla wszystkich grup docelowych staje się fundamentem komunikacji marketingowej, wykorzystując wideo, podcasty, i webinary jako skuteczne narzędzia edukacyjne. Influencer marketing zyskuje na znaczeniu także w branży farmaceutycznej, podkreślając wartość autorytetów medycznych i osób publicznie mówiących o swoich doświadczeniach zdrowotnych. Ważną rolę odgrywa także wsparcie lekarzy, którzy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na opiekę medyczną, potrzebują odciążenia i wsparcia w edukacji pacjentów.

Za: medonet.pl (09.02.2024), Diana Żochowska, 7 trendów w pharma marketingu 2024


Alternatywne białka jako szansa dla rolnictwa i środowiska

Polska rozwija sektor białek alternatywnych, co może przyczynić się do samowystarczalności żywnościowej i redukcji śladu węglowego kraju. Z analizy „Nowa dywidenda gruntowa” wynika, że około 40% polskich gruntów rolnych służy produkcji paszy, a przejście na alternatywne źródła białka, takie jak białka roślinne, fermentacyjne czy hodowlane mięso, mogłoby uwolnić 19% gruntów. Te mogłyby być następnie wykorzystane na rolnictwo zrównoważone i przywracanie naturalnych siedlisk. Takie działania zwiększyłyby również udział upraw ekologicznych w Polsce do 24%, wspierając tym samym rozwój rolnictwa organicznego oraz przywracanie przyrody. Jednak aby skorzystać z tych możliwości, niezbędne jest wsparcie ze strony decydentów oraz inwestycje w alternatywne źródła białka.

Za: rp.pl (13.02.2024), Aleksandra Ptak-Iglewska, Polska pracuje nad mięsem komórkowym. Może trafić na rynek już w tym roku

Nowe oznaczenia na etykietach miodu w Polsce od kwietnia 2024

Od 18 kwietnia 2024 roku miód sprzedawany w Polsce będzie musiał zawierać na etykietach informacje o krajach pochodzenia, co ma zastąpić dotychczasowe ogólne oznaczenia, takie jak „mieszanka miodów pochodząca z/spoza UE”. Zmiana, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczy około 70% produktów dostępnych w polskich sklepach, ponieważ większość miodu na polskim rynku stanowią właśnie takie mieszanki. Celem nowych regulacji jest dostarczenie konsumentom bardziej szczegółowych informacji o pochodzeniu produktu. Polska Izba Miodu podkreśla, że zmiany mają na celu pełniejsze informowanie konsumentów i mogą wpłynąć na ich decyzje zakupowe.

W Polsce, która jest trzecim największym importerem i eksporterem miodu w Unii Europejskiej, konsumpcja tego produktu na osobę wynosi około 1 kg rocznie, co jest znacznie poniżej średniej dla Europy Zachodniej. Produkcja krajowa nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania, co skutkuje importem, głównie z Ukrainy. Polska rocznie produkuje ponad 20 tys. ton miodu, z czego eksportuje około 10 tys. ton, przy czym import wyniósł 24,5 tys. ton w 2023 roku. Polska Izba Miodu podkreśla, że miód jako produkt pochodzenia zwierzęcego podlega ścisłej kontroli jakości handlowej i weterynaryjnej przy przekraczaniu granicy.

Za: biznes.newseria.pl (06.03.2024), Przemysław Rujna, 70 proc. miodu sprzedawanego w Polsce pochodzi z importu. W kwietniu na etykietach pojawią się nowe oznaczenia kraju pochodzenia


Wzrost rynku kosmetyków w Polsce – prognozy na lata 2024-2029

Rynek kosmetyków w Polsce ma rosnąć w tempie średniorocznym o 5% w latach 2024-2029 według analizy PMR. Pomimo spodziewanego spowolnienia w porównaniu do lat 2020-2023, głównie z powodu stabilizacji cen, popyt na kosmetyki będzie nadal napędzany zachowaniami konsumentów. Dominującymi kategoriami produktowymi pozostaną kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, z niewielką przewagą tej pierwszej, chociaż różnica między nimi ma maleć.

Marki kosmetyczne odgrywają kluczową rolę w decyzjach zakupowych konsumentów, szczególnie w przypadku produktów do pielęgnacji twarzy, do których najbardziej przywiązanych jest 37% kupujących. Ponadto, produkty do higieny jamy ustnej oraz perfumy i wody toaletowe również cieszą się dużym zaufaniem marki wśród konsumentów. Wyniki te pochodzą z badania przeprowadzonego na próbie 1475 dorosłych Polaków w styczniu 2024, z wykorzystaniem metody CAWI.

Za: inwestycje.pl (18.03.2024), Rynek kosmetyków będzie rósł średniorocznie o 5% w latach 2024-2029